Jong geleerd, oud gedaan!

Cliché?

Ja, natuurlijk. Maar wel waar!

CogniCom heeft een breed inzetbaar programma ontwikkeld voor het onderwijs.

Gebaseerd op de trainingen voor volwassenen, zoals communicatie, leiderschap en assertiviteit, maar dan specifiek gericht op jeugd in de basisschoolleeftijd en jongeren in het voortgezet onderwijs. Hiermee maken zij al op jonge leeftijd kennis met cognitie en communicatie, waardoor het ontwikkelingsproces wordt bevorderd. 

Het programma bestaat uit diverse gastlessen, die op een leuke en speelse manier worden gegeven en wordt afgestemd op de behoeftes van de school en specifieke klas.

Het programma draagt bij aan een gezonde sociale cultuur op school, waardoor een anti-pest programma niet meer nodig zal zijn.

Voorkomen is immers beter dan genezen!

 

Zie de menu’s hieronder voor meer informatie over de inhoud van de programma’s.

De gastlessen voor het basisonderwijs zijn voornamelijk heel (inter)actief.

De theorie wordt op een behendige manier gecombineerd met praktische lessen, waarbij kinderen in diverse scenario’s ervaringen op gaan doen. Zo ondervinden zij zelf de kracht van communicatie en hoe dit te gebruiken wanneer zich bepaalde situaties opdoen.

We besteden aandacht aan normen en waarden en het respecteren van elkaar, ondanks eventuele verschillen die er zijn.

We werken aan het zelfbeeld, eigenwaarde en zelfwaardering. We stimuleren loyaliteit, het vormen van een eigen mening en het maken van eigen keuzes.

Centraal hierbij staat het vormen van een stevig fundament voor de toekomst.

Samengevat komen o.a. de volgende onderwerpen aan bod:

  • Sociaal communicatieve vaardigheden;
  • Het vinden van de eigen plek in de maatschappij;
  • Normen en waarden, multiculturele samenleving;
  • Respecteren van de medemens;
  • Oordelen zonder te veroordelen;
  • Verrijken van het sociale bewustzijn;

Het programma dat ontwikkeld is voor het voortgezet onderwijs ligt in het verlengde van het programma voor de basisscholen en is specifiek afgestemd op jeugd en jongvolwassenen in de leeftijd van 12 t/m 20 jaar.

Theoretisch gezien komen dezelfde onderwerpen aan bod als bij het programma voor het basisonderwijs. We besteden echter meer specifiek aandacht aan de groeps- en prestatiedruk, die in deze fase volop aanwezig is.

Omdat de pubertijd een periode is van een enorme ontwikkeling op zowel het fysieke en mentale vlak, spelen de ervaringen in deze fase een erg grote rol in het ontwikkelen van het uiteindelijke zelfbeeld. Daarom gaan we ook dieper in op de vorming van het individu; wie ben ik, wat wil ik, wat kan ik.

Tijdens de gastlessen spelen we in op de groepsdynamica, waarbij we niet achteruitdeinzen om te confronteren of men een spiegel voor te houden.  

Ook observeren we de individuele leerlingen en hun functioneren in de groep. Bij vermoedens van problemen, zorg, zullen wij dit rapporteren en waar nodig ook individuele gesprekken aangaan.

Als ik van mijzelf, mijzelf mag zijn,
kan ik ook een ander laten zijn wie hij is.

De programma’s zijn op diverse manier inzetbaar, afgestemd op uw mogelijkheden en wensen. U kunt denken aan een aantal dagen verspreid over een jaar, halve dagen, etc.

Voor meer informatie over de programma’s en de mogelijkheden hiervan, kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.

Voor een indicatie van de kosten, verwijzen wij u graag naar het kostenoverzicht.